pl  |  en  |  cz  |  sk  |  hu  |  ro  |  fr  |  lt  |  bg  |  de  |  ua
ZARABIAJ Z ERKADO DRZWI ZEWNĘTRZNE
FORMULARZ REJESTRACJI KARTY

DANE SPRZEDAWCY

IMIĘ
NAZWISKO
DATA URODZENIA
PESEL
IMIĘ OJCA
IMIĘ MATKI
NAZWISKO PANIEŃSKIE MATKI
STATUS REZYDENCJI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
NAZWA DZIAŁALNOŚCI

DANE DO ROZLICZENIA PIT

ADRES E-MAIL
TELEFON KOMÓRKOWY
URZĄD SKARBOWY
NIP
REGON
KRS
RODZAJ DOKUMENTU ID
ZAGRANICZNY ID PODATNIKA

DOKUMENT TOŻSAMOŚCI

TYP
NR DOKUMENTU
KRAJ WYDANIA DOKUMENTU
PŁEĆ

ADRES ZAMIESZKANIA

KRAJ
KOD POCZTOWY
POCZTA
MIEJSCOWOŚĆ (tak jak w dowodzie osob.)
WOJEWÓDZTWO
POWIAT
GMINA
PREFIX
   ▼
ULICA
NR DOMU/BLOKU
NR LOKALU

ADRES KORESPONDENCYJNY(opcja)

NAZWISKO
IMIONA
KRAJ
KOD POCZTOWY
POCZTA
MIEJSCOWOŚĆ
WOJEWÓDZTWO
POWIAT
PREFIX
NR DOMU/BLOKU
NR LOKALU
Skorzystanie z powyższego formularza jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w regulaminie programu ZARABIAJ Z ERKADO - DRZWI ZEWNĘTRZNE oraz oznacza jednocześnie przyjęcie do wiadomości ustaleń dotyczących przetwarzania danych osobowych dostępnych w deklaracji uczestnictwa w programie.
W przypadku prawidłowej weryfikacji przesłanych danych na podany w formularzu numer telefonu komórkowego zostanie wysłana wiadomość SMS zawierającą Twoje ID. Po jego należy je umieszczać w każdym zamówieniu (na drzwi zewnętrzne) złożonym w Erkado. Na Twój adres zamieszkania (lub jeśli został podany - na adres do korespondencji) zostanie wysłana karta programu "Zarabiaj z Erkado Drzwi Zewnętrzne".

Czy na pewno chcesz usunąć sprzedawcę (ponowne dodanie będzie wymagało wypełnienia formularza zgłoszeniowego od nowa)?